Bài 6: Tiếp cận sâu hơn, hiểu rõ hơn về CSS

Bài 6: Tiếp cận sâu hơn, hiểu rõ hơn về CSS

Ở bài này mình sẽ giới thiệu sâu hơn, để các bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng CSS. Sau bài này, mình tin rằng, bạn sẽ đủ kiến thức để biết cách sử dụng CSS linh hoạt hơn cùng với HTML...

Bài 4: Đăng ký Domain, Hosting và public website của bạn lên internet

Bài 4: Đăng ký Domain, Hosting và public website của bạn lên internet

Bài học này sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký Hosting và Domain miễn phí, và hướng dẫn cách để upload mã nguồn website của mình lên Hosting, để public website của bạn lên Internet.

Bài 3: Xây dựng trang web đầu tiên bằng HTML/CSS (Phần 2)

Bài 3: Xây dựng trang web đầu tiên bằng HTML/CSS (Phần 2)

Cũng giống như HTML, CSS cũng có 3 thuật ngữ phổ biến nhất mà bạn chắc chắn phải làm quen để có thể tiếp tục hiểu về ngôn ngữ này, đó là "Selectors", "Properties", "Values", mình tạm dịch qua tiếng việt là "Bộ chọn", "Thuộc Tính (Tính chất)", và "Giá trị".

Bài 2: Xây dựng trang web đầu tiên bằng HTML/CSS (Phần 1)

Bài 2: Xây dựng trang web đầu tiên bằng HTML/CSS (Phần 1)

Bài học này không dạy bạn làm một trang web xịn xò mà chỉ là một trang với vài dòng code thôi, cái cốt yếu là mình muốn đề các bạn hiểu một trang web được xây dựng như thế nào, và nạp cho các bạn thêm các khái niệm cơ bản, đây chính là điểm bắt đầu, là tiền đề để các bạn học và làm những trang web thực sự xịn xò ở tương lai.

Bài 1: Website là gì, website hoạt động như thế nào?

Bài 1: Website là gì, website hoạt động như thế nào?

Trước khi bạn muốn trở thành một Web Developer thì không thể có chuyện bạn không biết thế nào là Website và nguyên lý hoạt động của nó trên internet như thế nào đúng không nào? :). Trong bài đầu tiên này mình sẽ giới thiệu tổng quan để các bạn nắm rõ về nó, nhớ là mình chỉ giới thiệu tổng quan thôi nhé chứ mình sẽ không đi sâu giải thích chuyên sâu kỹ thuật...