Cách xoá nhánh Local và nhánh Remote trong GIT

Cách xoá nhánh Local và nhánh Remote trong GIT

Việc xoá một nhánh git cực kỳ đơn giản. Bạn sẽ học được cách xóa một nhánh Local (local branch) và nhánh Remote (remote branch) trong bài viết này.

Cách gộp nhiều commit thành một với git rebase

Cách gộp nhiều commit thành một với git rebase

Khi bạn làm việc với những tính năng nào đó trong dự án, chắc chắn bạn sẽ tạo ra nhiều commit khác nhau, không liên tục trong lịch sử git, Sẽ thuận tiện hơn rất nhiều nếu các bạn biết cách để gộp tất cả các commit của tính năng đó thành một commit duy nhất.