Nhiều bạn lập trình viên hiện nay "Ảo Tưởng" quá

Nhiều bạn lập trình viên hiện nay "Ảo Tưởng" quá

Chào mọi người, đầu tiên, trong bài viết này mình không có tỏ ý chê bai hay phê phán ai cả, chỉ là trong thời gian dịch dã như này nên có nhiều thời gian nhìn nhận về nghề nghiệp. Mình không dám nói rằng những thứ mà mình đang nhìn nhận được là đúng đắn, nhưng mình cũng xin được mạn phép thông qua bài viết này, để chia sẻ đến những người anh em đồng nghiệp một hiện tượng của giới lập trình viên Việt Nam hiện nay, đặc biệt là lập trình viên Đà Nẵng, để chúng ta thử cùng nhau suy ngẫm. Đó chính là hiện tượng "Ảo Tưởng".

Giá trị của một Developer nằm ở đâu?

Giá trị của một Developer nằm ở đâu?

Giá Trị mà mình muốn nói đến ở đây chính là giá trị của chính bản thân mỗi Developer, cái mà chúng ta có thể dùng nó để đánh giá năng lực thực sự của một Developer, và có thể dùng để so sách Developer này với một Developer khác.

Tại sao mức lương của bạn mãi không thể cao lên được?

Tại sao mức lương của bạn mãi không thể cao lên được?

Nếu hiện tại bạn đang được BOSS của mình nâng lương đều đều thì đó là điều tuyệt vời, còn nếu bạn không may mắn như vậy, bạn thấy mức lương của mình ngày càng kém xa các bạn bè đồng nghiệp khác, thì thử đọc các nguyên nhân trong bài viết này. Hy vọng nó sẽ giúp được bạn thay đổi bản thân, để có một mức lương cao hơn ở tương lai.

KHOÁ HỌC MIỄN PHÍ

Khoá học miễn phí - Để trở thành web developer

Để trở thành Web Developer

Khoá học này như một dạng nhập môn, giúp cho bạn từ chưa biết gì thành có cơ sở, độ hiểu biết để làm được một website đơn giản. Cũng cố tư duy, từ đó các bạn sẽ học lập trình web nhanh hơn trên ghế đại học, cao đẳng hoặc hoàn toàn tiếp tục tự học nâng cao hơn...

BẮT ĐẦU KHOÁ HỌC